Лайонес, най-голямата покупателна общност в света

  • SumoMe

Основана през 2003г. Лайонес предоставя на своите членове пари обратно в брой при всяка покупка. Първоначално стартирала в четири държави, до днес фирмата е развила дейността си в международен мащаб, като предлага на участниците единствена по рода си Печели – Печели ситуация. Регистрирайте се!

 
February 16, 2013 / by / 0 Comment
ABOUT THE AUTHOR

Dom Einhorn is a proud Alsatian interested in a wide variety of subject matter, from literature and politics to science and sports. He speaks 5 languages fluently and calls both Wyoming and France "home." Dom is also a trivia fanatic and the editor of MastersOfTrivia.com.